MTA, model DryPlus

Vodou chladené kondenzačné sušiče sa používajú na odstránenie vodných pár zo stlačeného vzduchu. Používajú sa pre veľké inštalácie v kompresorovniach s maznými aj bezmaznými kompresormi, a pre rozvody v priestoroch, kde neklesá teplota pod 0 ° C. Sušiče pracujú v rozsahu menovitého prietoku vzduchu od 17 400 do 32 400 m3/hod, pri pretlaku 7 bar a tlakovom rosnom bode +3 ° C.

KONDENZAČNÉ Sušice MTA, SÉRIA "DryPlus"

Rada vysoko kapacitných kondenzačných sušičov DryPlus firmy MTA je určená pre najmä inštalácie s nepretržitou prevádzkou. Prevedenie sušičov je s chladením vodou.
Nová geometrická konštrukcia tepelného výmenník vzduch / chladivo optimalizuje tepelnú výmenu,
Znižuje tlakové straty, minimalizuje spotrebu energie a prináša lepšie úspory energie.
V sérii DryPlus je použité chladivo R 407c.
Všetky súčasti, ktoré sú v kontakte s kondenzátom sú vyrobené z nerezovej ocele k predĺženiu životnosti sušiča a možnosti ich použitia v suchých aplikáciách.
Mikroprocesorový riadiaci systém Carel "PCO" riadi a zobrazuje všetky pracovné parametre sušiča.
Tlakové nádoby majú schválenie CE. Ďalšie schválenia sú na vyžiadanie.
 

Technické údaje:

Model

Menovitá kapacita

Pripojenie

Celkové rozmery v mm

Hmotnosť

m3/min.

m3/hod.

DN/PN 16

d

h

v

kg

BD 290/35

290

17400

250

5010

1790

1990

2850

BD 325/40

325

19500

250

5010

1790

1990

3050

BD 380/50

380

22800

300

5290

1980

2040

4050

BD 450/60

450

27000

300

5350

2080

2090

4480

BD 540/70

540

32400

300

5350

2280

2140

4480

 
Menovitá kapacita sušiče zodpovedá sacím podmienkam 20 ° C / 1 bar pri nasledujúcich pracovných podmienkach: vstupná teplota vzduchu 35 ° C, pretlak 7 bar, tlakový rosný bod 3 ° C a teplota chladiacej vody 25 ° C.
Maximálne pracovné podmienky: maximálny pretlak vzduchu 10 Barge, vstupná teplota 5 až 65 ° C, teplota okolia 5 až 43 ° C.
 

NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top