Gardner Denver, séria VS 23 - 29

Vzduchom chladený, jednostupňový rotačný skrutkový kompresor so vstrekom oleja, skrutkovým blokom Gardner Denver s priamym pohonom, plynulou reguláciou frekvenčným meničom otáčok elektromotora. Kompresor je vybavený digitálnym ovládacím panelom GD Pilot a na prianie je možná dodávka v kompaktnom prevedení so vstavaným sušičom.

 

Skrutkový kompresor Gardner Denver, typ VS 23 - 29 

Štandardne vzduchom chladený, jednostupňový, olejom mazaný, rotačný skrutkový kompresor skriňového prevedenia, vybavený integrovaným skrutkovým blokom s regulátorom sania vrátane filtra (účinnosť filtrácie 99% pri 1 mikrometrov), nádobou pre olejovú separáciu s ukazovateľom hladiny oleja a veľmi účinným separačným filtrom, ďalej olejovým okruhom s olejovým filtrom, obtokom s termostatom, chladičom oleja a oddeleným dochladzovačom. Za predným panelom je umiestnená elektrická skriňa s hlavným vypínačom a frekvenčným meničom otáčok elektromotora. Kompresor je poháňaný napriamo elektrickým motorom s termistorovou ochranou a riadený plynulou reguláciou. Ovládací panel kompresora GD Pilot slúži na sledovanie alebo nastavenie vybraných parametrov na displeji a indikáciu servisných požiadaviek vrátane alarmov. Kompresor je navrhnutý pre fungovanie do teploty okolia 45 ° C.
 

Jednoduchá inštalácia kdekoľvek

Všetky kompresory sú kompletne vybavené a pripravené pre použitie v el. sieti 400V/50 Hz, vyžadujú iba správne dimenzovaný istený prívodný kábel. Rovný betónový povrch s potrebnou nosnosťou podľa hmotnosti kompresora (viď. podlahové a montážne zaťaženie) je pre inštaláciu dostatočný. Špeciálny základ nie je potrebný, pretože nedochádza ku dynamickému zaťaženiu podlahy. Pre správnu funkciu kompresora je potrebný minimálny objem vzdušníka či potrubia. Ďalej musí byť zabezpečená dostatočná ventilácia na odvádzanie vyžiareného tepla z miesta inštalácie. Kompresor je vybavený účinným radiálnym ventilátorom s dostatočným pretlakom a odvodom tepla na hornej hrane kompresora.
 

Štandardné vybavenie:

 • Elektrická skriňa vrátane frekvenčného meniča otáčok; 
 • Hlavný vypínač zariadenia;
 • Ovládací panel GD Pilot so zrozumiteľnými symbolmi. V troch riadkoch zobrazuje:
 • -- Vnútornú teplotu a tlak, výstupný tlak, navigáciu v menu, stav kompresora, poruchy, alarmy, potrebnú údržbu (životnosť jednotlivých spotrebných dielov, celkové prevádzkové hodiny a hodiny v zaťažení, ...);
 • -- Umožňuje nastavenie chodu podľa týždenného časovača, duálny tlak na šetrenie energie, autoreštart, poslanie odkazu externému monitorovaciemu systému (vypnutie, zapnutie, chod, alarm, varovanie, údržba, ...);
 • -- Kompresor môže byť ovládaný diaľkovo a môže byť použitý na ovládanie a monitorovanie externých zariadení (kompresory s fixnými otáčkami - až 4 ks, sušič, odvádzač, ...). Sušič môže byť spustený skôr ako kompresor o prednastavený čas.
 • -- RS485 - Modbus RTU.
 • Skrutkový blok s vysokou výkonnosťou a vynikajúcou účinnosťou, s integrovaným regulátorom sania vrátane filtra s integrovaným obtokom chladiča oleja s termostatom a olejovým filtrom;
 • Poistné bezpečnostné zariadenia pre:
 • -- opačnú rotáciu skrutkového bloku
 • -- vysoký prúd motora
 • -- vysokú teplotu kompresora
 • -- vysoký tlak kompresora
 • Automatická regulácia výkonnosti: zaťažené / odľahčené / stop s automatickým odľahčením
 • Úplne uzavreté ventilátorom chladené el. motory (TEFC), IP55 ochrana, termistorová ochrana, trieda izolácie F
 • Poistný ventil
 • Protihlukové kryty s epoxidovým náterom
 • Náplň - syntetický olej Aeon 9000 SP
 

Zvláštne voliteľné vybavenie:

 • Vodou chladené modely
 • Vyhrievanie kompresora do -10 ° C
 • Integrovaný cyklónový odlučovač kondenzátu s automatickým bezstratovým odvádzačom
 • Integrovaný kondenzačný sušič GDD, použité chladivo spĺňa ES požiadavky normy No. 2037/2000 *** vrátane obtoku a sady filtrov
 • Integrovaný spätný zisk tepla
 • Príprava pre externý výmenník spätného zisku tepla
 • Pripojovacie flexibilné hadice a uzatvárací ventil
 • Pár relé diaľkového ovládania Start / Stop pre vzdialenosti> 20 m
 • Základný prepínač MASTER (ovládanie poradia do 4 ovládaných kompresorov)
 • Základný prepínač SLAVE (pár relé, spínač poradia vnútorný / vonkajší tlakový spínač)
 • Rozhranie PROFIBUS
 • Prepojovacia sada ModBus RTU
 • Plavákový odvádzač *
 • Časovo ovládaný odvádzač *
 • Kompresorový olej Aeon 3000 (minerálny olej)
 • Kompresorový olej Aeon 6000FG (pre styk s potravinami)

Prídavné vybavenie:

 • Samostatné kondenzačné sušiče stlačeného vzduchu
 • Adsorpčné sušiče stlačeného vzduchu
 • Filtre na úpravu stlačeného vzduchu
 • Odvádzače kondenzátu
 • Separátory kondenzátu voda / olej

Technické údaje:

GD model

Cieľový pretlak

Výkonnosť pri min. a max. pretlaku

Výkon motoru

Čistá hmotnosť

Hladina hluku

Rozmery d x h x v

bar

m3/min

m3/min

kW

kg

dB(A)

mm

VS 23

7,5

1,12

4,13

22

681

70

1345x880x1612

10

1,06

3,74

13

1,24

3,10

VS 26

7,5

1,12

4,79

26

708

71

1345x880x1612

10

1,06

4,36

13

0,96

4,05

VS 29

7,5

1,12

5,42

30

712

72

1345x880x1612

10

1,06

4,86

13

0,96

4,05

 
* Dáta sú merané a stanovené podľa ISO 1217, Vydanie 4, Príloha C a E, Pneurop / Cagi PN2CPTC2 a nasledujúcich podmienok: sací tlak 1 Barge, sacia teplota 20 ° C a vlhkosť 0% a zodpovedajú hodnotám prevádzkových tlakov: modely 7,5 bar pri 7 baroch, modely 10 bar pri 9 baroch a modely 13 bar pri tlaku 12 baroch.
** Tlaková hladina hluku meraná v súlade s Pneurop / Cagi PN8TNC2.2, tolerancia ± 3dB.
 
 

NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top