Poradenská a projektová činnosť

V rámci pripravovaného riadenia je našou snahou navštíviť miesto inštalácie našimi pracovníkmi a navrhnúť varianty riešení. Pri konzultácií so zákazníkom je vybrané optimálne riešenie, na ktoré je spracovaná štúdia kompresorovej stanice.

Projekty kompresorových staníc

Projekčné oddelenie ponúka komplexné spracovanie projektovej dokumentácie kompresorových staníc stlačeného vzduchu pre široké spektrum priemyselných podnikov (strojárenstvo, energetika, potravinárstvo, a pod.), ktoré obsahuje nasledujúce časti (podľa požiadaviek zákazníka):

  • Časť technológie kompresorovej stanice t.j. návrh jednotlivých kompresorov, sušičov a príslušenstva, ich pôdorysné rozmiestenie a návrh prepojovacieho potrubia. Navrhnutie kondenzátového hospodárstva t.j. odvádzačov kondenzátu a separátoru voda/olej, prípadne čističky odpadových vôd pre zbytkové množstvo oleja v odpadovej vode menšie než 0,5 mg/l, vrátane výpisu zariadenia kompresorovej stanice a potrebného prepojovacieho montážneho materiálu a výkresovej dokumentácie.
  • Časť vzduchotechnika - t.j. návrh odvodu otepleného chladiaceho vzduchu, filtrácia prívodného nasávaného vzduchu do kompresorovej stanice a spätného využitia odpadového tepla.
  • Časť chladenia, t.j. návrh chladiaceho okruhu vrátane rozvodov chladiacej vody pre jednotlivé zariadenia.
  • Časť elektro t.j. návrh elektrorozvádzača, elektromotorických rozvodov pre jednotlivé zariadenia vrátane MaR s pripojením na nadriadené riadiace systémy.
  • Časť vyhrievania so spätným využitím odpadového tepla k ohrevu TUV alebo vyhrievania , vrátane ekonomickej a ekologickej správy.
  • Stavebná časť, ktorá spravidla rieši problematiku objektu kompresorovne, t.j. stavbu nového objektu, stavebné úpravy nastávajúcich priestorov, vrátane vetrania, osvetlenia atď.
  • Návrhy prevádzkových poriadkov kompresorových staníc.

Návrhy kompresorových staníc

V prípade, že je naša firma vybraná na realizáciu a nie je spracovávaný samostatný projekt, je na každú akciu v rámci technickej pomoci vypracovaný projekt pre montáž. Projektové oddelenie vypracuje komplexnú projektovú dokumentáciu príslušnej kompresorovej stanice stlačeného vzduchu, ktorá obsahuje jednotlivé časti podľa dohody a požiadaviek zákazníka.

Návrhy rozvodov stlačeného vzduchu

V prípade požiadavky zákazníka ponúkame taktiež komplexné spracovanie projektovej dokumentácie rozvodov stlačeného vzduchu, ktorá obsahuje vždy nasledujúce časti :

  • Časť technológie – rozvody stlačeného vzduchu t.j. návrh chrbtových rozvodov vrátane zvodov s nainštalovaním uzatváracích ventilov, filtrov, premazávačov, regulátorov tlaku, rýchlospojok, a pod.
  • Výpis montážneho materiálu rozvodov stlačeného vzduchu.
  • Výkresová dokumentácia rozvodov stlačeného vzduchu. 

Projektové oddelenie pracuje s modernými výpočtovými a grafickými programami. Po návšteve miesta inštalácie navrhne možnosti riešenia a po konzultácií so zákazníkom je vybrané optimálne riešenie.


Kontaktujte nášho špecialistu:

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 075
E-mail: valachovic@veskom.sk

 

Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk  

 

Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top