MTA TAURUS G

Chladiče z radu Taurus Tech s ekologickým chladivom R-454b, predstavujú najlepšie riešenie pre centralizované nepriame klimatizovanie objektov. Vysoko výkonné scroll kompresory a moderné technológie garantujú výkon vo všetkých prevádzkových podmienkach. Široká škála príslušenstva ponúka riešenie pre najrôznejšie požiadavky a zároveň uľahčuje inštaláciu, uvedenie do prevádzky a následný servis zariadení. Chladiče spĺňajú účinnosti podľa nariadenia komike (EÚ) 2016/2281 II. úrovne pre ekodizajn SEER.

Chladič vody je v kompaktnom skriňovom prevedení. Skladá sa z chladivového okruhu s hermetickými SCROLL kompresormi, vzduchom chladenými kondenzátormi v prevedení do "V", s axiálnymi ventilátormi, filtrom / sušičom, tlakovými spínačmi pre vysoký a nízky tlak chladiva, expanzným ventilom a vo štandardnom prevedení nerezovým meďou spojeným doskovým výparníkom. Na vyžiadanie je možné ponúknuť rúrkový výperník. Prevádzka chladiča je plne bezobslužná, regulácia výkonu a chodu je automatická na základe nastavenej požadovanej teploty výstupnej vody. Ovládanie chladiča a nastavovanie požadovaných prevádzkových hodnôt je pomocou mikroprocesorovej karty typu DIXELL. Samozrejmosťou je certifikácia EUROVENT.

Prospekt Taurus G


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top