MTA PHOENIX G

Chladiče z radu Phoenix G, používajúci ekologické chladivo R513, sú ideálnou voľbou pre centrálne chladenie, klimatizovanie veľkých priestorov, napríklad letísk, kancelárskych komplexov, nákupných stredísk a zábavných centier v súlade so smernicou ErP EcoDesign. Chladiče spĺňajú účinnosti podľa nariadenia komike (EÚ) 2016/2281 II. úrovne pre ekodizajn SEER (klimatizácie) a ZEHR (priemyslové chladenie). Vo svojej kategórii poskytujú najväčšiu účinnosť a spoľahlivosť. Chladiace jednotky sú vybavené skrutkovými kompresormi s plynulou reguláciou výkonu. Vďaka inovatívnemu riadenie výkonu "Smart Stepless" sa dosahuje maximálnej efektivity prevádzky chladiča pri rôznych výkonových zaťažení. Mikroprocesorové riadenie, cez užívateľsky prívetivé rozhranie, umožňuje upravovať jednoduchým spôsobom prevádzkové parametre jednotky.

Chladič vody je v kompaktnom skriňovom prevedení. Skladá sa z jedného alebo dvoch samostatných chladivových okruhov vybavených polo-hermetickými skrutkovými kompresory, vzduchom chladenými kondenzátormi v prevedení s konštrukciou do "V" as axiálnymi EC ventilátormi, filtrom / sušičom, tlakovými spínačmi pre vysoký a nízky tlak chladiva, elektronickým expanzným ventilom a rúrkovým výparníkom. Prevádzka chladiča je plne bezobslužná, regulácia výkonu a chodu je automatická na základe nastavenej požadovanej teploty výstupnej vody. Ovládanie chladiča a nastavovanie požadovaných prevádzkových hodnôt je pomocou mikroprocesorovej karty typu xDrive.

Prospekt Phoenix G


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top