MTA NEPTUN Tech

Neptune Tech firmy MTA je zo série chladičov s vodou chladeným kondenzátorom a ekologickým chladivom R410A. Sú určené pre vnútornú inštaláciu a ponúkané v mnohých verziách a modeloch. Chladiče Neptune Tech optimálne zodpovedajú komplexným požiadavkám v rámci využitia klimatizácie veľkých verejných aj súkromných priestorov mimo komerčného sektora. Výhodou použitých SCROLL kompresorov je vyššia účinnosť pri čiastočnej záťaži. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj rozmerom týchto jednotiek, pretože musia byť prepravované do rôznych technických priestorov, ktoré sú často zložito prístupné.

Skladá sa z dvoch alebo troch samostatných chladivových okruhov vybavených hermetickými SCROLL kompresormi, vodou chladeným kondenzátorom, vypínačmi pre vysoký a nízky tlak chladiva, mechanickými expanznými ventilmi, pozorovacím otvorom chladiva R410A a rúrkového výparníka. Prevádzka chladiča je plne bezobslužná, regulácia výkonu a chodu je automatická na základe nastavenej požadovanej teploty výstupnej vody. Ovládanie chladiča je autonómna a nastavovanie požadovaných prevádzkových hodnôt je pomocou mikroprocesorovej karty typu DIXELL. Pre sprevádzkovanie stačí priviesť prívodný kábel do el.boxu, napojiť a naplniť potrubné rozvody.

Prospekt NEPTUN Tech


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top