MTA NEPTUN Tech / ME

ME / Neptune Tech je jednotka s oddeleným kondenzátorom, navrhnutá pre vnútorné inštalácie. Používa ekologické chladivo R410A. Preto môže byť tiež kombinovaná s externými kondenzátormi. ME / Neptune Tech firmy MTA sú ponúkané v mnohých verziách a modeloch. Optimálne zodpovedajú komplexným požiadavkám v rámci využitia klimatizácie veľkých verejných aj súkromných priestorov mimo komerčného sektora. Výhodou použitých SCROLL kompresorov je vyššia účinnosť pri čiastočnej záťaži. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj rozmerom týchto jednotiek, pretože musia byť prepravované do rôznych technických priestorov, ktoré sú často zložito prístupné.

Skladá sa z dvoch samostatných chladivových okruhov vybavených hermetickými SCROLL kompresormi, vypínačmi pre vysoký a nízky tlak chladiva, mechanickými expanznými ventilmi, pozorovacím otvorom chladiva R410A a rúrkového výparníka. Prevádzka chladiča je plne bezobslužná, regulácia výkonu a chodu je automatická na základe nastavenej požadovanej teploty výstupnej vody. Ovládanie chladiča je autonómna a nastavovanie požadovaných prevádzkových hodnôt je pomocou mikroprocesorovej karty typu DIXELL.

Prospekt ME/Neptun TECH


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top