MTA HPDry

Sušiče HPDry boli špeciálne vyvinuté pre sušenie pri vysokom tlaku (napr. Výroba PET fliaš). Extrémne pevná konštrukcia s rúrkovými tepelnými výmenníkmi s nerezovými oceľovými rúrkami zaisťuje stálu prevádzku za všetkých podmienok. HPDry je nízkoenergetický sušič, pretože využíva princíp termálnej akumulácie: hydraulická nádoba ukladá chladný vzduch. To umožňuje sušičom sa automaticky prispôsobiť prúdu vzduchu a okolitému prostrediu, čo vedie k úsporám energie pohybujúcim sa pri čiastočnej záťaži od 30% po 80%. Všetky modely sušičov HPDry pozostávajú z chladiča, používaného na chladenie stlačeného vzduchu, prúdiaceho cez plynové / vodné rúrkové tepelné výmenníky. To umožňuje odstránenie vlhkosti.

Princíp GTS

Technológia GTS pre prenos tepla zo stlačeného vzduchu do chladiva je výnimočná. Vďaka zvláštnej konštrukcii výparníka: rebrované cievky uložené v pieskovom lôžku, kde je teplo prenášané zo stlačeného vzduchu do chladiva ako priamo cez rebrá, tak nepriamo, cez pieskovú tepelnú hmotu. Tepelný výmenník bol geometricky upravený, aby dosiahol maximálnu účinnosť a stáleho vysokého výkonu.

Pri tepelnom zaťažení (100% prietok vzduchu a letné podmienky) chladenie prebieha priamo cez hliníkové rebrá. Pri čiastočnom zaťažení chladivo prenáša časť svojej chladiacej energie do piesku. Keď je chladiaci kompresor vypnutý (fáza úspory energie), je teplo prenášané za stlačeného vzduchu do predtým ochladeného piesku.

Prospekt HPDry


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top