MTA HAEevo Tech

Reverzibilné tepelné čerpadlá z radu HAEevo Tech sú vysoko výkonné jednotky špeciálne navrhnuté pre vinársky priemysel a ostatné odbory, kde potrebujú pre spracovanie teplú / horúcu vodu. Vďaka tepelným výmenníkom s veľkým povrchom, scroll kompresorom a chladivom R410A, patrí tepelné čerpadlá HAEevo Tech v oblasti úspory energie do kategórie A +. Tepelné čerpadlá majú elektronické ovládače IC208CX, tichú SN verziu a verziu vhodnú pre tlakovo otvorené systémy. Tieto vysoko výkonné jednotky dokážu vyhovieť mimoriadnym nárokom a požiadavkám. Sú preto vhodné v potravinárstve a chémii pre sušenie a destilácie aj pre spracovávanie dreva a papiera. Zvládajú ovládanie teploty chladenia / kúrenia lisov plastových fólií aj valcov pre flexotlač. Môžu vykurovať neštandardné budovy.

Tepelné čerpadlo je v kompaktnom skriňovom prevedení určené pre priemyselné aplikácie. Skladá sa z chladivového okruhu vybaveného scroll kompresormi podľa výkonu chladiča, vzduchom chladeným / vykurovaným kondenzátorom / výparníkom (podľa režimu chladenia / vykurovania) umiestneným iba na jednej strane chladiča so štandardným axiálnym ventilátorom, filtrom / sušičom, ekologickým chladivom R410A, špeciálneho rúrkového výmenníka výparníku / kondenzátora a štvorcestného ventilu, ktorý umožňuje jednoduché prepínanie medzi režimom chladenie / vykurovanie. Vodný okruh sa skladá z uzavretej akumulačnej nádoby s integrovaným výparníkom / kondenzátorom, expanznej nádrže a integrovaným obehovým čerpadlom. Prevádzka chladiča je plne bezobslužná a regulácia výkonu a chodu je automatická na základe nastavenej požadovanej teploty výstupnej vody. Ovládanie chladiča a nastavovanie požadovaných prevádzkových hodnôt je pomocou mikroprocesorovej karty DIXELL.

Prospekt HAEevo TECH


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top