MTA ARIES G

Chladiče radu ARIES Tech 2 s ekologickým chladivom R454B (GWP 466) predstavujú vylepšené riešenie pre priemyselné chladenie a centralizovanú vodné klimatizácie objektov. Ponúkajú úsporu energie vo všetkých prevádzkových podmienkach. Vlastným technickým riešením prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov a ochrane životného prostredia. Scroll kompresory zaručujú vysokú úsporu energie počas všetkých ročných období. Úsporám a efektivite prevádzky pomáhajú vysoko účinné doskové a rúrkové tepelné výmenníky, chladiace okruhy s oddelenými sekciami pre postupné zastavenie ventilátorov podľa momentálnej tepelnej záťaže a čiastočné alebo úplné spätné získavanie tepla pre úsporu energie.

Chladič je konštruovaný v súlade s európskym nariadením EÚ 2281/2016 na EcoDesign II. (ZEHR HT - priemysel) kompresorových chladiacich jednotiek záväzné pre všetkých VÝROBCOV od 01/2021 označovaný ako ErP Tier 2.

 

Chladič je kompaktná bloková chladiaca jednotka so vzduchom chladenými kondenzátormi. Skladá sa z 2 nezávislých chladivových okruhov vybavených 4 alebo 6 hermetickými SCROLL kompresory, vzduchom chladenými kondenzátormi po oboch stranách jednotky so štandardnými, nízko hlučnými axiálnymi ventilátormi s úspornými EC motormi a s elektronickou reguláciou otáčok, elektronickým expanzným ventilom, servisnými ventilmi kompresorov, filtrom / sušičom, tlakovými spínačmi pre vysoký a nízky tlak chladiva, pozorovacími otvormi chladiva, zberačom chladiva a rúrkového výparníka. Prevádzka chladiča je plne bezobslužná a regulácia výkonu a chodu je automatická na základe nastavenej požadovanej teploty výstupnej chladené kvapaliny.

Prospekt ARIES G


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top