Nová 4-smerná kazetová jednotka - SLZ-KF

Nové kompaktné kazetové jednotky sú vybavené I-see senzorom na detekciu osôb v miestnosti, novým patentovaným 3D turbo ventilátorom, či čerpadlom kondenzátu, ktoré je schopné prekonať prevýšenie 800mm. Tieto jednotky majú možnosť prisávania čerstvého vzduchu.

Coanda efekt

S coanda efektom dosiahnete maximálne pohodlie bez pocitu ofukovania. Vzduch je vyfukovaný tesne pod stropom - zabraňuje tak pocitu prievanu. Graf znázorňuje prúdenie vzduchu.

Patentovaný 3D turbo ventilátor

Vďaka patentovanému 3D turbo ventilátoru so špeciálnym tvarom lamiel je jednotka omnoho tichšia. Každý ventilátor je podrobený špeciálnej výstupnej kontrole na zistenie vyváženosti.

 

 

 

 

 

 

3D senzor na detekciu ľudí

3D senzor dokáže zistiť prítomnosť ľudí v miestnosti a dokáže určiť aj ich počet a tomu prispôsobiť prevádzku jednotky. Jednotka na základe obsadenosti miestnosti zvýši, alebo prípadne zníži teplotu. V prípade neprítomnosti osôb po ľubovoľne nastavené dobu dokáže jednotku úplne zastaviť.

 

 

Ocenenie Good design

Nová 4-smerná kompaktná kazetová jednotka získlala ocenenie za rok 2016: Good design award.

 

 

 

 

4-smerná kazetová jednotka

Možnosť využitia 4,3 alebo 2 smerov vyfukovania vzduchu, možnosť nastavenia horizontálneho smerovania vzduchu.

 

 

 

 


Kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top