Kanálová jednotka - SEZ-M

MOŽNÝ PRÍVOD CERSTVÉHO VZDUCHU

Cez štandardné napojenie je možné priviesť do priestoru čerstvý vzduch. Množstvo čerstvého vzduchu môže byť až 10% menovitého objemového prietoku príslušnej vnútornej jednotky. Pre prívod je potrebný podporný ventilátor.

Parapetná jednotka - MFZ-KJ

 

VIAC MOŽNOSTÍ RÝCHLOSTI VENTILÁTORA A STATICKÉHO TLAKU

Pre uplatnenie v rôznych aplikáciach sú dostupné 3 rýchlosti ventilátora (nízke, stredné, vysoké) a 4 hodnoty statického tlaku (5-15- 35-50 Pa). Kvôli použitiu v menších miestnostiach bola najmenšia hodnota statického tlaku upravená na 5 Pa.

Parapetná jednotka - MFZ-KJ

 

 

MOŽNOSTI RIADENIA CEZ VŠETKY DRUHY NADRADENÝCH SYSTÉMOV

Jednotky Mitsubishi Electric ponúkajú cez príslušné prevodníky možnost napojiť na všetky druhy nadradených systémov napr. LonWorks, ModBus, BacNet, KNX. Môžete ich implementovať do systému inteligentného domu.

Parapetná jednotka - MFZ-KJ

 

INŠTALÁCIA V PODHLADE

Jednotka je v miestnosti schovaná pod podhľadom, takže nenarúša estetiku izby. Upravený vzduch je distribuovaný cez vzduchovú mriežku.

Parapetná jednotka - MFZ-KJ

 

MOŽNOST OVLÁDANIA CEZ WI-FI

Ak je vnútorná jednotka vybavená volitelným Wi-Fi adaptérom MAC-567IF, zobrazia sa v aplikácií MelCloud údaje o spotrebe. Jednotku môžete cez aplikáciu ovládať na diaľku cez smartphone, PC, alebo tablet.

Parapetná jednotka - MFZ-KJ

 

FUNKCIA ZÁLOHOVANIA

Rotácia: Systémy sa automaticky striedajú v prevádzke v stanovených intervaloch od 1 do 28 dní. Vďaka tomu majú obe jednotky rovnaké prevádzkové doby. Back Up (záloha): Pri poruche jedného systému sa automaticky spustí druhý systém. Join In: Pokiaľ je prekročená nastavená teplota s určitou hodnotou, automaticky sa spúšta druhá jednotka.

Parapetná jednotka - MFZ-KJ

 


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák                                                                                                                                            

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top