Dodávateľská a montážna činnosť

Pri dodávke technológie ponúkame samozrejme možnosť realizácie kompresorových staníc na kľúč, to znamená.:

 • projektantská a konzultačná činnosť,               
 • dodávka kompresorov a príslušenstva,
 • dodávka montážneho materiálu pre kompresorovú stanicu,
 • montáže kompresorov a príslušenstva, práce,
 • pripojenie zariadenia na tlakový rozvod, vrátane úpravy rozvodov a zvodov,
 • možnosť prevedenia rozvodov v plastovom potrubí až do PN 20, kovovom potrubí, resp. nerezovom potrubí,
 • pripojenie na elektro sieť vrátane dodávky elektro rozvádzačov a projektov,
 • odvod kondenzátu a separácie oleja,
 • dodávka a montáž klimakanálov pre odvod odpadového tepla z kompresorov,
 • dodávka a montáž klimatizačných jednotiek na sanie kompresorovej stanice,
 • prevedenie skúšky tesnosti a tlakové skúšky podľa ČSN,
 • revízia rozvodov tlakového vzduchu,
 • revízia elektro.

Kontaktujte nášho špecialistu:

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 075
E-mail: valachovic@veskom.sk

 

Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk  

 

Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky, SR
Top